Giá bộ sách giáo khoa năm học 2019-2020
Sách Giáo Khoa

Giá bộ sách giáo khoa năm học 2019-2020

1. Bảng giá bộ Sách giáo khoa năm học 2019 – 2020

Các bộ sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 12 sẽ tăng bình quân từ 1.000 đến 1.800 đồng một cuốn.

Ngày 29/3, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thông báo từ năm học 2019-2020, giá bán sách giáo khoa lớp 1-12 sẽ tăng từ 6.500 đồng đến 25.000 đồng mỗi bộ, mức tăng bình quân mỗi cuốn từ 1.000 đến 1.800 đồng.

Phương án đã được phê duyệt và hoàn tất thủ tục đăng ký giá với Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) như sau:

TT Bộ sách Số cuốn trong bộ Giá cũ (đồng) Giá mới (đồng) Chênh lệch tuyệt đối (đồng) Mức tăng bình quân (đồng/cuốn)
1 Lớp 1 6 47.500 54.000 6.500

1.083

2 Lớp 2 6 45.300 53.000 7.700 1.283
3 Lớp 3 6 49.000 58.000 9.000 1.500
4 Lớp 4 9 77.700 87.000 9.300 1.033
5 Lớp 5 9 78.300 89.000 10.700 1.189
6 Lớp 6 12 97.700 115.000 17.300 1.442
7 Lớp 7 12 114.500 134.000 19.500 1.624
8 Lớp 8 13 124.200 149.000 24.800 1.908
9 Lớp 9 13 117.800 140.000 22.200 1.708
10 Lớp 10 (Chương trình chuẩn) 14 141.600 164.000 22.400 1.600
11 Lớp 11 (Chương trình chuẩn) 14 144.500 169.000 24.500 1.750
12 Lớp 12 (Chương trình chuẩn) 14 154.200 180.000 25.800 1.843

Sách giáo khoa năm học 2019-2020 sẽ được phát hành từ tháng 4/2019 với số lượng 108 triệu bản. Bảng giá sách giáo khoa được niêm yết công khai tại các cửa hàng sách của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, công ty sách – thiết bị trường học cả nước và trên website của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

>>> Xem thêm bài viết: 10 cuốn sách hay cho học sinh cần đọc năm 2019 tại đây.

2. Bộ sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 12 năm học 2019 – 2020

Bộ sách giáo khoa lớp 1 – Cơ bản

Bộ sách giáo khoa

Xem giá bán tại Tiki

Bộ Sách Giáo Khoa Lớp 1 (Bộ Bài Học Và Bài Tập) gồm 2 bộ: Bài học và Bài tập lớp 1.

Bộ sách Bài Học gồm các cuốn:

 • Tiếng Việt 1 (Tập 1)
 • Tiếng Việt 1 (Tập 2)
 • Toán 1
 • Tự nhiên và xã hội 1
 • Tập viết 1 tập 1
 • Tập viết 1 tập 2

Bộ Sách Bài Tập Lớp 1 gồm 8 cuốn:

 • Vở Bài Tập Tiếng Việt Lớp 1 (Tập 1)
 • Vở Bài Tập Tiếng Việt Lớp 1 (Tập 2)
 • Vở Bài Tập Toán Lớp 1 (Tập 1)
 • Vở Bài Tập Toán Lớp 1 (Tập 2)
 • Vở Tập Vẽ Lớp 1
 • Vở Bài Tập Tự Nhiên & Xã Hội Lớp 1
 • Vở Bài Tập Đạo Đức Lớp 1
 • Tập Bài Hát Lớp 1

Bộ sách giáo khoa lớp 2 – Cơ bản

Bộ sách giáo khoa

Xem giá bán tại Tiki

Bộ Sách Giáo Khoa Lớp 2 (Bộ Bài Học Và Bài Tập) gồm 2 bộ: Bài học và Bài tập lớp 2

Bộ sách Bài Học lớp 2 gồm các cuốn:

 • Tiếng Việt 2 (Tập 1)
 • Tiếng Việt 2 (Tập 2)
 • Toán 2
 • Tập viết 2 (Tập 1)
 • Tập viết 2 (Tập 2)
 • Tự nhiên và xã hội 2

Bộ Sách Bài Tập Lớp 2 gồm 8 các cuốn:

 • Vở Bài Tập Tiếng Việt Lớp 2 (Tập 1)
 • Vở Bài Tập Tiếng Việt Lớp 2 (Tập 2)
 • Vở Bài Tập Toán Lớp 2 (Tập 1)
 • Vở Bài Tập Toán Lớp 2 (Tập 2)
 • Vở Tập Vẽ Lớp 2
 • Vở Bài Tập Tự Nhiên & Xã Hội Lớp 2
 • Vở Bài Tập Đạo Đức Lớp 2
 • Tập Bài Hát Lớp 2

Bộ sách giáo khoa lớp 3 – Cơ bản

Bộ sách giáo khoa

Xem giá bán tại Tiki

Bộ Sách Giáo Khoa Lớp 3 (Bộ Bài Học Và Bài Tập) gồm 2 bộ: Bài học và Bài tập lớp 3.

Bộ sách Bài Học lớp 3 gồm các cuốn:

 • Tập Viết 3/1
 • Tập Viết 3/2
 • Tiệng Việt 3/1
 • Tiệng Việt 3/2
 • Toán 3
 • Tự nhiên & xã hội 3

Bộ Sách Bài Tập Lớp 3 gồm 8 các cuốn:

 • Vở Bài tập Tiếng Việt 3 (Tập 1)
 • Vở Bài tập Tiếng Việt 3 (Tập 2)
 • Vở Bài tập Toán 3 (Tập 1)
 • Vở Bài tập Toán 3 (Tập 2)
 • Vở Tập vẽ 3
 • Vở Bài tập Đạo đức 3
 • Tập bài hát lớp 3
 • Vở Bài tập Tự nhiên và xã hội 3.

Bộ sách giáo khoa lớp 4 – Cơ bản

Bộ sách giáo khoa

Xem giá bán tại Tiki

Trọn bộ sách giáo khoa lớp 4 gồm các cuốn:

 • Tiếng Việt 4 (Tập 1)
 • Tiếng Việt 4 (Tập 2)
 • Toán 4
 • Khoa học 4
 • Lịch sử và địa lí 4
 • Âm nhạc 4
 • Mĩ thuật 4
 • Kĩ thuật 4
 • Đạo đức 4

Bộ sách giáo khoa lớp 5 – Cơ bản

Bộ sách giáo khoa

Xem giá bán tại Tiki

Trọn bộ sách giáo khoa lớp 5 gồm các cuốn:

 • Tiếng Việt 5 (Tập 1)
 • Tiếng Việt 5 (Tập 2)
 • Toán 5
 • Khoa học 5
 • Lịch sử và địa lí 5
 • Âm nhạc 5
 • Mĩ thuật 5
 • Kĩ thuật 5
 • Đạo đức 5

Bộ sách giáo khoa lớp 6 – Cơ bản

Bộ sách giáo khoa

Xem giá bán tại Tiki

Trọn bộ sách giáo khoa lớp 6 gồm các cuốn:

 • Toán 6 (Tập 1)
 • Toán 6 (Tập 2)
 • Sinh học 6
 • Ngữ văn 6 (Tập 1)
 • Ngữ văn 6 (Tập 2)
 • Lịch sử 6
 • Địa lí 6
 • Giáo dục công dân 6
 • Công nghệ 6
 • Tiếng Anh 6
 • Âm nhạc và mỹ thuật 6
 • Vật lí 6

Bộ sách giáo khoa lớp 7 – Cơ bản

Xem giá bán tại Tiki

Trọn bộ sách giáo khoa lớp 7 gồm các cuốn:

 • Toán 7 (Tập 1)
 • Toán 7 (Tập 2)
 • Vật lí 7
 • Sinh học 7
 • Ngữ văn 7 (Tập 1)
 • Ngữ văn 7 (Tập 2)
 • Lịch sử 7
 • Địa lí 7
 • Giáo dục công dân 7
 • Công nghệ 7
 • Tiếng Anh 7
 • Âm nhạc và mỹ thuật 7

Bộ sách giáo khoa lớp 8 – Cơ bản

Bộ sách giáo khoa

Xem giá bán tại Tiki

Trọn bộ sách giáo khoa lớp 8 gồm các cuốn:

 • Toán 8 (Tập 1)
 • Toán 8(Tập 2)
 • Vật lí 8
 • Sinh học 8
 • Ngữ văn 8 (Tập 1)
 • Ngữ văn 8 (Tập 2)
 • Lịch sử 8
 • Địa lí 8
 • Giáo dục công dân 8
 • Tiếng Anh 8
 • Âm nhạc và mỹ thuật 8
 • Hóa học lớp 8
 • Công nghệ 8

Bộ sách giáo khoa lớp 9 – Cơ bản

Bộ sách giáo khoa

Xem giá bán tại Tiki

Trọn bộ sách giáo khoa lớp 9 gồm các cuốn:

 • Toán 9 (Tập 1)
 • Toán 9 (Tập 2)
 • Vật lí 9
 • Sinh học 9
 • Ngữ văn 9 (Tập 1)
 • Ngữ văn 9 (Tập 2)
 • Lịch sử 9
 • Địa lí 9
 • Giáo dục công dân 9
 • Tiếng Anh 9
 • Âm nhạc và mỹ thuật 9
 • Hóa học lớp 9

Bộ sách giáo khoa lớp 10 – Cơ bản

Bộ sách giáo khoa

Xem giá bán tại Tiki

Trọn bộ sách giáo khoa lớp 10 gồm các cuốn:

 • Đại số 10
 • Hình học 10
 • Vật lí 10
 • Hóa học 10
 • Sinh học 10
 • Ngữ văn 10 (Tập 1)
 • Ngữ văn 10 (Tập 2)
 • Lịch sử 10
 • Địa lí 10
 • Tin học 10
 • Giáo dục công dân 10
 • Công nghệ 10
 • Tiếng Anh 10
 • Giáo dục Quốc phòng 10

Bộ sách giáo khoa lớp 11 – Cơ bản

Bộ sách giáo khoa

Xem giá bán tại Tiki

Bộ Sách Giáo Khoa Lớp 11 (Chuẩn) là tài liệu học tập cơ bản không thể thiếu của các em học sinh lớp 10 chuẩn bị lên lớp 11. Bộ sách gồm đầy đủ những cuốn sách cần thiết cho các em học sinh theo học ban cơ bản.

Bộ Sách Giáo Khoa Lớp 11 (Chuẩn) gồm 14 cuốn:

 • Đại Số & Giải Tích Lớp 11 (Chuẩn)
 • Hình Học Lớp 11 (Chuẩn)
 • Vật Lí Lớp 11 (Chuẩn)
 • Hóa Học Lớp 11 (Chuẩn)
 • Sinh Học Lớp 11 (Chuẩn)
 • Ngữ Văn Lớp 11 (Tập 1) (Chuẩn)
 • Ngữ Văn Lớp 11 (Tập 2) (Chuẩn)
 • Lịch Sử Lớp 11 (Chuẩn)
 • Địa Lí Lớp 11 (Chuẩn)
 • Giáo Dục Công Dân Lớp 11 (Chuẩn)
 • Tin Học Lớp 11 (Chuẩn)
 • Công Nghệ Lớp 11 (Chuẩn)
 • Tiếng Anh Lớp 11 (Chuẩn)
 • Giáo Dục Quốc phòng Lớp 11

Bộ sách giáo khoa lớp 12 – Cơ bản

Bộ sách giáo khoa

Xem giá bán tại Tiki

Bộ Sách Giáo Khoa Lớp 12 (Chuẩn) là tài liệu học tập cơ bản không thể thiếu của các em học sinh lớp 11 chuẩn bị lên lớp 12.

Bộ sách gồm đầy đủ những cuốn sách cần thiết cho các em học sinh theo học ban cơ bản.

Bộ Sách Giáo Khoa Lớp 12 (Chuẩn) gồm 14 cuốn:

 • Giải Tích Lớp 12 (Chuẩn)
 • Hình Học Lớp 12 (Chuẩn)
 • Vật Lí Lớp 12 (Chuẩn)
 • Hóa Học Lớp 12 (Chuẩn)
 • Sinh Học Lớp 12 (Chuẩn)
 • Ngữ Văn Lớp 12 (Tập 1) (Chuẩn)
 • Ngữ Văn Lớp 12 (Tập 2) (Chuẩn)
 • Lịch Sử Lớp 12 (Chuẩn)
 • Địa Lí Lớp 12 (Chuẩn)
 • Giáo Dục Công Dân Lớp 12 (Chuẩn)
 • Tin Học Lớp 12 (Chuẩn)
 • Công Nghệ Lớp 12 (Chuẩn)
 • Tiếng Anh Lớp 12 (Chuẩn)
 • Giáo Dục Quốc phòng Lớp 12

>>> Xem thêm bài viết: Top 5 đèn bàn học chống cận tốt nhất năm 2019 tại đây.

3. Sách giáo khoa tăng giá từ năm học 2019-2020

Lý giải nguyên nhân tăng giá sách giáo khoa, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết sách giáo khoa hiện nay đã được đăng ký giá với Bộ Tài chính từ năm 2011 và không thay đổi trong 8 năm qua.

Trong khi đó, các chi phí đầu vào như nhân công, nguyên nhiên vật liệu, vận chuyển… đều tăng, khiến hoạt động xuất bản và phát hành sách giáo khoa của nhà xuất bản bị lỗ những năm gần đây.

Bên cạnh đó, dự kiến năm 2019, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam sẽ tặng 25.000 bộ SGK cho con gia đình thương binh – liệt sĩ, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tổ chức cuộc vận động quyên góp, ủng hộ SGK, STK đã qua sử dụng tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tặng thư viện và tủ sách dùng chung. Đồng thời, dự trữ SGK để sẵn sàng hỗ trợ các địa phương khi có thiên tai, bão lụt xảy ra.

>>> Xem thêm bài viết: Bàn học thông minh chống gù, chống cận cho bé tại đây.

 

 

 

 

Để lại bình luận

avatar
100

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

  Subscribe  
Notify of