Tiểu sử về Maria Montessori, lịch sử phát triển của phương pháp giáo dục sớm Montessori Tiểu sử bà Maria Montessori TS. Maria Montessori sinh ngày 31/08/1870 tại một thị trấn nhỏ ở Chiaravalle nước Ý. Bà là nhà giáo dục, bác sĩ người Ý. Năm 26 tuổi sau khi…

Với đa số nhiều người, cái tên Maria Montessori vẫn còn khá xa lạ. Nhưng với những ai quan tâm đến các phương pháp giáo dục con cái, thì Maria Montessori lại khá là quen thuộc. Nhiều Phụ huynh sẵn lòng đưa con trẻ đến học ở các trường Montessori,…