Từ cuốn tiểu thuyết “Pride and Prejudice” (Kiêu hãnh và định kiến) nổi tiếng của nhà văn Anh Jane Austen và tác phẩm “Jane Eyre” của nhà văn nữ Charlotte…